Grant EÚ

Inteligentné inovácie
v spoločnosti Krošlák, s.r.o.

Projekt „Inteligentné inovácie v spoločnosti Krošlák, s.r.o.“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ: Krošlák, s.r.o.

Miesto realizácie: Nitrianska Blatnica 5, 95605

Stručný opis projektu: Inštalácia Digitálnej porezovej linky s príslušenstvom za účelom dosiahnutia inovácie výrobného procesu výroby sedacích súprav. Čiastkové ciele: optimalizácia výrobného procesu, zvýšenie efektivity výrobného procesu, odstránenie identifikovaných nedostatkov v rámci výrobného procesu, zapracovanie prvkov inteligentných riešení Priemyslu 4.0, digitalizácia s cieľom zabezpečiť komunikáciu medzi jednotlivými procesmi výrobného programu, automatizácia s cieľom nahradiť rutinne opakujúcu sa ľudskú prácu.

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 107 573,90 EUR

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk