Skip to main content

Granty EÚ

Výstavba zariadenia na výrobu elektriny
zo slnečnej energie Krošlák, s.r.o.

Projekt „Výstavba zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie Krošlák, s.r.o.“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ: Krošlák, s.r.o.

Miesto realizácie: Nitrianska Blatnica 5, 95605

Stručný opis projektu: Výstavba solárnej elektrárne zameranej na pokrytie časti energetickej spotreby výrobnej spoločnosti s cieľom zníženia jej prevádzkových nákladov. Projekt je realizovaný na základe výzvy OPKZP-PO4-SC411-2022-79 zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

Cena úspešného uchádzača: 237 878,70 EUR bez DPH

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia nájdete na www.op-kzp.sk

Inteligentné inovácie
v spoločnosti Krošlák, s.r.o.

Projekt „Inteligentné inovácie v spoločnosti Krošlák, s.r.o.“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ: Krošlák, s.r.o.

Miesto realizácie: Nitrianska Blatnica 5, 95605

Stručný opis projektu: Inštalácia Digitálnej porezovej linky s príslušenstvom za účelom dosiahnutia inovácie výrobného procesu výroby sedacích súprav. Čiastkové ciele: optimalizácia výrobného procesu, zvýšenie efektivity výrobného procesu, odstránenie identifikovaných nedostatkov v rámci výrobného procesu, zapracovanie prvkov inteligentných riešení Priemyslu 4.0, digitalizácia s cieľom zabezpečiť komunikáciu medzi jednotlivými procesmi výrobného programu, automatizácia s cieľom nahradiť rutinne opakujúcu sa ľudskú prácu.

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 107 573,90 EUR

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk