Granty EÚ

Výstavba zariadenia na výrobu elektriny
zo slnečnej energie Krošlák, s.r.o.

Projekt „Výstavba zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie Krošlák, s.r.o.“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ: Krošlák, s.r.o.

Miesto realizácie: Nitrianska Blatnica 5, 95605

Stručný opis projektu: Výstavba solárnej elektrárne zameranej na pokrytie časti energetickej spotreby výrobnej spoločnosti s cieľom zníženia jej prevádzkových nákladov. Projekt je realizovaný na základe výzvy OPKZP-PO4-SC411-2022-79 zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

Cena úspešného uchádzača: 237 878,70 EUR bez DPH

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia nájdete na www.op-kzp.sk

Inteligentné inovácie
v spoločnosti Krošlák, s.r.o.

Projekt „Inteligentné inovácie v spoločnosti Krošlák, s.r.o.“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ: Krošlák, s.r.o.

Miesto realizácie: Nitrianska Blatnica 5, 95605

Stručný opis projektu: Inštalácia Digitálnej porezovej linky s príslušenstvom za účelom dosiahnutia inovácie výrobného procesu výroby sedacích súprav. Čiastkové ciele: optimalizácia výrobného procesu, zvýšenie efektivity výrobného procesu, odstránenie identifikovaných nedostatkov v rámci výrobného procesu, zapracovanie prvkov inteligentných riešení Priemyslu 4.0, digitalizácia s cieľom zabezpečiť komunikáciu medzi jednotlivými procesmi výrobného programu, automatizácia s cieľom nahradiť rutinne opakujúcu sa ľudskú prácu.

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 107 573,90 EUR

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk