Kovovýroba

Kovovýroba Krošlák realizuje rôznorodé požiadavky a vízie zákazníkov. Venuje sa nielen výrobe polotovarov a hotových kovových dielov pre nábytkársky priemysel, zameriava sa tiež na kontrahovanie atypov, polotovarov a konštrukcií z najrôznejších odvetví. Dokáže tak nastaviť kritéria pre každého zákazníka individuálne.

Mám záujem o spoluprácu

Delenie a ohýbanie

Proces vzniku kovových výrobkov sa začína v nárezovej dielni. Vykonávajú sa tu dve počiatočné operácie výroby – delenie a ohýbanie. Vstupným materiálom sú hutnícke polotovary – plech, tyče, rúrky, drôty a profily rôznych parametrov.

Na delenie sú k dispozícii tri ručné, horizontálne a vertikálne pásové píly, dve automatické píly a hydraulické nožnice. Dielňa je tiež vybavená zariadením na odihlovanie materiálu.

Na ohýbanie materiálu využíva tím pracovníkov dielne možnosti ohýbačky rúrok a ohraňovacieho lisu HACO 3000, pomocou ktorého tvarujú plech a pásovinu. V roku 2013 doplnila spoločnosť vybavenie dielne ohraňovacím lisom HOL 40 NC/E.

Technológie a vybavenie

Delenie materiálov

Automatické píly s podávačom materiálu

• max. otvorenie zveráka: 300 x 300 mm
• presnosť rezu: ± 0,1 mm

Ručné pásové píly

• vhodné na guľatiny, pásoviny, rúrky a jokle

Hydraulické nožnice

• vhodné na strihanie plechu
• hrúbka plechu: od 0,4 mm do 6 mm
• max. dĺžka plechu: 3 000 mm

Skracovacia a úkosová píla Metabo

• vhodná na rezanie hliníka, dreva, vrstvených panelov a umelých hmôt
• sklon hlavy píly: 0° – 45°
• otočný tanier obojstranne nastaviteľný v rozsahu do 45°

Ohýbanie materiálov

Hydraulický ohraňovací lis HACO 3 000

• ohýbanie a profilovanie plechových dielov
• hrúbka plechu: od 0,4 mm do 6 mm pri max. dĺžke 3 000 mm
• hrúbka plechu: od 8 mm do 12 mm pri max. dĺžke 100 mm

Hydraulický ohraňovací lis HOL 40 NC/E

• sila ohýbania: 40 ton
• max. hrúbka plechu 0,4 – 6,0 mm
• max. dĺžka plechu: 1 000 mm

Viacúrovňová ohýbačka rúrok

• možnosť ohýbania rúrok a ocele s Ø 8 – 40 mm a hrúbkou steny 2 mm
• min. rozmer: Ø 5 mm
• možnosť ohýbania joklov s rozmermi: 30 x 30 x 2 mm
• max. polomer ohybu: 200 mm
• max. uhol ohybu: 200°
• min. uhol ohybu: 10°

Lisovanie

blank

Nohy, podnože, rámy čalúneného nábytku, konštrukcie na vypeňovanie či preklopné kovové kostry a iné mechanizmy do polohovateľných sedačiek, ktoré tvoria podstatnú časť momentálnej produkcie kovovýroby Krošlák, prechádzajú v lisovni viacerými operáciami.

Strihanie plechu a pásoviny zabezpečuje šesť excentrických (výstredníkových) lisov s maximálnym tlakom 25 až 100 ton. K ich ďalším možnostiam patrí vytváranie otvorov, a to technológiou dierovania i pretláčania. Samozrejmosťou je ohýbanie a rovnanie plechu, guľatiny, rúrok a joklov či lisovanie materiálu do ohnutých tvarov.

Okrem výstredníkových lisov je dielňa vybavená vstrekovacím lisom na výrobu drobných plastových komponentov. Pracuje sa tu tiež s nitovacím strojom, manuálnymi frézami, sústruhmi, revolverovým sústruhom, stojanovými vŕtačkami a strojom na pretláčanie pod závit.

Technológie a vybavenie

Výstredníkové lisy

• 3 lisy s max. tlakom 25 ton,
• 2 lisy s max. tlakom 63 ton,
• 1 lis s max. tlakom 100 ton
• umožňujú lisovacie operácie za studena:
strihanie, dierovanie, ohýbanie, rovnanie,
pretláčanie, nitovanie, razenie, plytké ťahy

Sústruhy, 2 kusy

• sústruženie súčiastok do veľkosti 200 mm
• vhodné na výrobu nitov, skrutiek, čapov; rezanie závitov (metrických, whitworth); vypichovanie dielov
• max. točný priemer sústruhu: 355 mm

Fréza veľká

• veľkosť stola: 300 x 1 370 mm
• max. hmotnosť výrobku: 250 kg
• priemer vretena v prednom ložisku: 75 mm
• posuvy: 13 stupňov – pozdĺžne a priečne s rýchlosťou 14 – 900 mm/min zvislé s rýchlosťou 4 – 250 mm/min

Fréza malá

• veľkosť stola: 600 x 250 mm
• priečne a horizontálne frézovanie

Vstrekovací lis

• vhodný na výrobu rôznych menších plastových súčiastok

Nitovací stroj

• umožňuje nitovanie pevných a otočných nitov s priemerom 4 – 12 mm

Stojanové vŕtačky

• umožňuje vŕtanie, zahĺbovanie, závitovanie
• parametre vŕtania: Ø 3 – 50 mm
• parametre závitovania: Ø 4 – 10 mm

Brúsenie

blank

Kovovýroba Krošlák sa nevenuje len polotovarom a hotovým dielom pre nábytkársky segment. Má skúsenosti aj s realizáciou rôznych atypových výrobkov a konštrukcií zo železa a antikora. Ďalším oddelením, ktorým tieto výrobky prechádzajú, je brúsiareň. Tu obrobky získavajú požadovanú kvalitu povrchov, ako aj finiš hrán.

Brúsenie a leštenie sa vykonáva buď ručne, alebo strojovo. Dielňa disponuje galvanickými brúskami a stojanovou brúskou Opti BSM 150, do ktorej je možné používať brúsny papier so zrnitosťou od 40 do 1 200. Z pohľadu kinematiky pohybu umožňuje vybavenie dielne brúsenie rotačných plôch i rovinné brúsenie.

K obrábacím procesom, ktoré dokáže brúsiareň zabezpečiť, je aj zakružovanie rôznych profilov a zarezávanie na požadovaný rozmer, prípadne nitovanie. Nasleduje výstupná kontrola kvality a rozmerov v kontrolných prípravkoch.

Technológie a vybavenie

Pásové brúsky

• 7 kusov
• zrno: 36 – 2 500
• brúsenie rotačných plôch i rovinné brúsenie
• vhodná na zabrusovanie rádiusov

Stojanová brúska Opti BSM 150

• rozmery brúsneho pásu: 150 x 2 000 mm
• rýchlosť pásu: 33 m/s
• uhlovo nastaviteľný brúsny stolček: 15° – 30°

Ručné brúsky

• excentrické, uhlové, pásové na rúrky, priame, satinovacie

Ručné maticové nitovačky

• umožňujú vloženie skrutky do nitu pri spájaní materiálov

Nitovačky na trhacie nity

• umožňujú pevné (nerozoberateľné) spojenie dvoch materiálov

Zakružovačka ZOPF ZB 80/2M

• vhodná na zakružovanie profilov, rúrok, joklov, vinklov, pásoviny, T-profilov, elipsooválov a plochooválov

Zváranie

blank

Za tri dekády svojho fungovania realizovala kovovýroba spoločnosti Krošlák rôzne zadania. Nové produkty zaradené do výroby si vyžadujú vývoj na úrovni každej z dielní. Jednou z najzásadnejších v tomto procese je zvarovňa. Tu dochádza k spájaniu dvoch taviteľných materiálov pomocou lokálneho roztavenia, zliatia a následného ochladenia.

Certifikovaní pracovníci dielne dokážu momentálne zvárať železo a antikor využitím metód MIG (CO2) a TIG. Pri výrobkoch s pochrómovaným povrchom je to ďalej metóda zvárania plameňom (autogénom) s mosadzou ako prídavným materiálom. Stojanová bodová zváračka nachádza svoje využitie pri zváraní bodových spojov.

Pre odborníkov z dielne nepredstavujú ani zložité zvarence žiaden problém. Navyše, presnosť práce zaručujú aj zváracie prípravky, zhotovené pre každý z výrobkov.

Technológie a vybavenie

Zváračky OERLIKON Citoline 3000T

• 9 kusov
• zváranie CO2 a MIG/MAG
• digitálny merací prístroj
• režimy 2T/4T a bodové zváranie
• možnosť prepnutia polarity
• vhodný na zváranie rúrkovým drôtom (bez prívodu plynu)
• 2 tlmivkové výstupy

Zváračka T220 LORCH

• zváranie metódou TIG

Zváračka TECNA TE 25

• stojanová zváračka na bodové spájanie

Vŕtačka FLOT

• umožňuje vŕtanie a tvarovanie otvorov pod závit metódou FLOWDRILL

Stojanové vŕtačky

• 3 kusy
• umožňujú vŕtanie, zahlbovanie a závitovanie
• parametre vŕtania: Ø 3 – 30 mm
• parametre závitovania: M4 – M12

Práškové lakovanie

blank

Kovové výrobky je možné ďalej povrchovo upravovať práškovým lakovaním, takzvaným komaxitovaním. Ide o technológiu, pri ktorej je na povrch nanášaná vrstva v podobe voľne tečúceho suchého prášku. Hlavný rozdiel medzi konvenčnými kvapalnými farbami a práškovými farbami je, že

práškové farby nepotrebujú rozpúšťadlá. Vrstva farby sa nanáša elektrostaticky a potom sa vytvrdí za tepla. Prášok môže byť termoplast alebo termoset polymér. Výsledná vrstva je tvrdšia ako pri bežných farbách. Zabezpečuje ochranu pred koróziou, ako aj estetický vzhľad.

Štyria vyškolení pracovníci nanášajú vrstvu práškového laku ručne a sú zárukou bezchybného povrchu výrobkov. Dielňa je vybavená tromi práškovacími kabínami. Tri pece umožňujú vypaľovať produkty maximálnych rozmerov 1 200 x 800 x 3 000 mm.

Technológie a vybavenie

Práškovacie kabíny

• 3 samostatné odsávacie jednotky
• max. veľkosť práškovaných výrobkov: 1 150 x 750 x 3 000 mm
• možnosť výberu farby podľa vzorkovníka RAL alebo požiadaviek zákazníka pri dlhodobých kontraktoch

Vypaľovacie pece

• 3 samostatné komory
• max. veľkosť vypaľovaných výrobkov: 1 200 x 800 x 3 000 mm
• vypaľovanie pri teplote: 180 – 200 °C

Balenie a expedícia

blank

Výroba a expedícia v spoločnosti Krošlák funguje v týždennom rytme. Naloženie kamiónov prebieha na rampách monitorovaných bezpečnostnými kamerami, čo zaručuje správnosť naloženia tovaru i možnosť prípadnej dodatočnej kontroly. Vyzdvihnutie si väčšina klientov zabezpečuje sama, no môže ho zaistiť aj logistická kancelária firmy Krošlák.

Tovar sa nakladá a usporadúva podľa vopred určeného poradia, ktoré je zárukou jednoduchej vykládky v cieľových staniciach. Možné je aj nakladanie kombinovaných kamiónov, teda takých, v ktorých už sú produkty od iných výrobcov.

Poškodeniu výrobkov počas prepravy a prekladania zabraňuje balenie. Jeho spôsob a techniky

sú v spoločnosti Krošlák výsledkom 25-ročneho vývoja a skúseností. Používajú sa rôzne materiály, podľa typu výrobku je to vlnitá lepenka, tenká fólia a hrubá vrchná fólia. Antikorové a chrómové časti sa obaľujú polyetylénovou penou a pri prémiových výrobkoch je možné aj balenie do plnohodnotnej hrubej kartónovej krabice.

Vízia

blank

Kovovýroba Krošlák narába so svojimi kapacitami flexibilne a je pripravená realizovať rôznorodé požiadavky a vízie zákazníkov. Zameriava sa na zámočnícke práce, výrobu polotovarov a hotových kovových dielov najmä pre nábytkársky priemysel, ale nie výlučne. Cez dlhodobých partnerov zastrešuje aj technológie ako zinkovanie, chrómovanie, pálenie laserom, CNC frézovanie a sústruženie.

Nezanedbateľný podiel vo výrobe majú kovové elementy dodávané interne pre čalúnnickú divíziu Krošlák, s. r. o., ktorá v roku 2018 uviedla vlastnú značku a produktovú líniu čalúneného nábytku Arteston. Odštartovali tým proces transformácie z výrobného podniku na produktovo orientovanú spoločnosť.

Krošlák je ideálnym partnerom na dlhodobú spoluprácu, kde sa cení kvalitné vyhotovenie produktov a ideálna geografická poloha v strednej Európe.

Obchodné oddelenie sa bude aj naďalej zameriavať na kontrahovanie atypových výrobkov a polotovarov v stredne veľkých sériách. Jednou z ambícií a najbližšie vytýčenou métou je budovať si renomé ako dodávateľ kovových konštrukcií na stavby a do komerčných interiérov.

Fakty

– Krošlák, s. r. o. sa venuje práci s kovom od roku 1991

– okrem výroby komponentov pre nábytkársky priemysel má dielňa potenciál vyrábať široké spektrum zadaní z najrôznejších odvetví

– odborný personál vo výrobe disponuje bohatými skúsenosťami a priebežne
sa vzdeláva o nových materiáloch a technológiách. Súbor kvalitatívnych
kritérií tak dokáž e nastaviť pre každého zákazníka individuálne,

– s obchodným oddelením a admini-stratívou je možné komunikovať aj v anglickom a nemeckom jazyku,

– spoločnosť má skúsenosti s exportom do Nemecka, Švajčiarska, Rakúska,
štátov Beneluxu, Francúzska, Dánska, Českej republiky, Ruska, no
zároveň spolupracuje aj s domácimi Slovenskými značkami,

– využíva otvorený IT systém.